O nas

Indologia jest najstarszym z kierunków w Instytucie Orientalistyki UJ. Pierwsze wykłady z sanskrytu odbywały się już w latach sześćdziesiątych XIX w. Katedra Sanskrytu powstała w 1893 roku.

Dzisiaj kształcimy specjalistów w dziedzinie cywilizacji, kultur i języków Azji Południowej, zwłaszcza obszarów językowych sanskrytu, hindi, urdu i tamilskiego wykraczających poza polityczne granice dzisiejszych Indii. W obszarze naszych zainteresowań pozostają wyrażane w tych językach zagadnienia tradycji literackich i religijnych, świat manuskryptów na palmowych liściach i współczesna problematyka lingwistyczna i literaturoznawcza, nurtujące region Azji Południowej zjawiska kulturowe i społeczne, sztuki piękne i formy teatralne.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w zagranicznych projektach badawczych, współpracując m.in. z ośrodkami w Austrii, Francji, Holandii, Indiach i Włoszech, a studenci korzystają z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych do krajów Europy i Azji. Redagujemy czasopismo Cracow Indological Studies.