Kadra

Kierownik Zakładu: dr hab. Halina Marlewicz, prof. UJ

E-mail: halina.marlewicz(na)uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: [więcej na stronie jagiellonian.academia.edu ...]

 

prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

E-mail: marzenna.czerniak-drozdzowicz(na)uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: początkowo koncentrujące się wokół wczesnych tekstów rytualnych związanych z okresem wedyjskim w kulturze Indii i wczesnych tekstów prawnych oraz opisanych w nich kwestii społecznych i zwyczajów religijnych, po zakończeniu prac nad doktoratem skierowały się w stronę wczesnych tradycji hinduistycznych i ich stosunkowo mało znanych tekstów, pochodzących z pierwszego tysiąclecia naszej ery. Interpretacja, definiowanie terminologii jaką się posługują i próby odtworzenia ich systemu rytualnego i religijno-filozoficznego oraz prace nad krytycznymi edycjami nieznanych dotąd recenzji tekstów oraz manuskryptów stanowią obecnie główne pole jej badań, prowadzonych w dużej mierze w ramach kilku projektów badawczych (we współpracy międzynarodowej i w ramach grantów KBN, MNiSW i NCN). W polu jej zainteresowań znajdują się też zagadnienia dotyczące sztuki Indii, zwłaszcza religijnej sztuki Południa Indii.

Rozprawa doktorska - 1994: Jatakarman w rytualnych tekstach grhya - trzy aspekty ceremonii.
Książka habilitacyjna - 2004: Pāñcarātra Scripture in the process of Change. A Study of the Paramasaṃhita. Publications of The De Nobili Research Library, ed. Gerhard Oberhammer and Utz Podzeit, vol. XXXI, Vienna 2003.

Publikacje

Projekty, granty, stypendia

prof. dr hab. Lidia Sudyka

E-mail: lidia.sudyka(na)uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: sanskrycka literatura klasyczna (kavya), twórczość kobiet piszących w sanskrycie w okresie panowania władców z dynastii widźajanagarskich oraz w czasach współczesnych, indyjska teoria literatury, indyjska literatura narracyjna, spotkania tzw. Wielkiej Tradycji z kultami i kulturami lokalnymi na południu Indii (Andhra, Telangana, Rayalaseema, Kerala, Tamilnadu), buddyzm w Andhrze, związki literatur i sztuk indyjskich, tradycja sanskrycka w Indiach Południowych współcześnie.

informacje o projekcie NCN

dr hab. Iwona Milewska, prof. UJ

E-mail: milewska.iwona(na)gmail.com

Zainteresowania naukowe:
Kama in Ancient Indian Tradition Love Stories of the Mahabharata
badania obejmują historie miłosne zawarte w dziełach Indii starożytnych w tym przede wszystkim w eposie Mahabharata... [więcej...]

dr Piotr Borek - adiunkt

E-mail: piotr.borek(na)uj.edu.pl

dr Ewa Dębicka-Borek - adiunkt

E-mail: debicka.debicka(na)uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: wczesne hinduistyczne tradycje tantryczne, szczególnie wisznuicka pańćaratra i jej linia przekazu związana z ośrodkiem Melkote. [więcej...]

dr Anna Nitecka - adiunkt

E-mail: anna.nitecka(na)uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: monistyczny śiwaizm kaszmirski, teksty Abhinawagupty, teoria smaku (rasa), tantryzm, dramat sanskrycki, Daśakumaracarita. [więcej...]

mgr Umesh Nautiyal - lektor

E-mail: unautiyal(na)yahoo.com

tel. 602-433-783

mgr Małgorzata Sadkowska - lektor

E-mail: m.sadkowska(na)uj.edu.pl

mgr Magdalena Varga - lektor

E-mail: magdalena.varga(na)uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: ironia we współczesnej literaturze hindi, przekłady z Manohara Shyama Joshiego (Kyaap); socjolingwistyka, spoken and slang hindi) wulgaryzmy w jezyku hindi.

dr Rohit Wanchoo: ICCR Chair of Indian Studies

E-mail: wanchoorohit(na)gmail.com

dr Hermina Cielas - asystent

E-mail: hermina.cielas(na)gmail.com

Zainteresowania naukowe: początkowo koncentrujące się wokół sanskryckiej poezji wizualnej (ćitrakawji) i teorii literatury indyjskiej, które zaowocowały wystąpieniami konferencyjnymi, artykułami i rozprawą doktorską poświęconą temu właśnie tematowi. Obecnie skupiające się na szczegółowo nieopracowanej i nieopisanej do tej pory indyjskiej sztuce performatywnej określanej mianem awadhany. Początki tej wciąż żywej i rozwijającej się praktyki sięgają najprawdopodobniej ok. 12 wieku naszej ery. Badania obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty sztuki awadhany i realizowane są w ramach grantu NCN. Studia nad awadhaną związane są z jeszcze jednym polem zainteresowań, którym jest współczesna literatura sanskrycka.


Rozprawa doktorska: 2018. Sanskrycka poezja figuratywna: Teoria i praktyka na przykładzie citrabandha.

Lista publikacji na jagiellonian.academia.edu

dr David Pierdominici Leão - asystent

E-mail: david.pierdominici(na)gmail.com

 

Zainteresowania naukowe: poza sanskrycką literaturą komiczną (prahasana, bhāṇa), jego głównym polem zainteresowań jest literatura kāvya i analiza krytyczna tekstu, południowoindyjska twórczość sanskrycka, związana zwłaszcza z Królestwem Widźajanagaru, Tanźawurem za czasów dynastii Najaków i Marathów oraz dynastia Pandjów.

Rozprawa doktorska: 2018, Tytuł: "The Somavallīyogānandaprahasana of Aruṇagirinātha Ḍiṇḍimakavi: critical text, translation and study".