Tok studiów

Organizacja roku akademickiego

Regulamin studiów

Regulaminy studiów i inne zarządzenia Rektora UJ są dostępne tutaj.

Egzamin licencjacki

Zagadnienia

1. Ogólna wiedza na temat języków Indii - ich klasyfikacja i charakterystyka.

2. Literatura indyjska:

  • literatura wedyjska,
  • literatura języka hindi,
  • literatura urdu,
  • literatura tworzona w sanskrycie (epicka i klasyczna).

 

3. Kultura Azji Południowej - główne zagadnienia.

4. Historia Indii - główne zagadnienia.

5. Społeczeństwo Indii - przeszłość i teraźniejszość.

6. Myśl indyjska - charakterystyka ogólna, wybrane pojęcia i myśliciele.

7. Główne religie Indii oraz ich ogólna charakterystyka.

Egzamin magisterski

Zagadnienia

1. Literatura indyjska:

  • literatura wedyjska,
  • literatura języka hindi,
  • literatura urdu,
  • literatura tworzona w sanskrycie (epicka i klasyczna).

 

2. Klasyczna i współczesna filozofia Indii - wybrane zagadnienia.

3. Estetyka indyjska - wybrane zagadnienia.

4. Kultura Azji Południowej.

5. Historia Indii i Azji Południowej.

6. Tradycje religijne Indii i Azji Południowej - islam, hinduizm, buddyzm, dżinizm.