Program studiów II stopnia

Filologia orientalna - indologia: studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata (4 semestry). Prowadzimy dwie ścieżki językowe: hindi i sanskryt (do wyboru). Studenci wybierają drugi język indyjski spośród tamilskiego, hindi-urdu i sanskrytu. Studia II stopnia obejmują m.in. zajęcia poświęcone filozofii indyjskiej oraz kursy z zakresu tradycji literackich i religijnych Azji Południowej.

Na program studiów składają się:

  1. Kursy specjalistyczne (oznaczone w systemie USOS kodem M-IND),
  2. Kursy ogólne (oznaczone kodem M-OR),
  3. Wykłady monograficzne i inne kursy do wyboru (oznaczone kodem MON).

Po zaliczeniu przedmiotów wymaganych programem studiów, zgromadzeniu 120 punktów ECTS, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje tytuł magistra filologii orientalnej-indologii.

 

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

  • W roku akademickim 2019/2020 kurs Islam  (II rok MGR) został przeniesiony z semestru letniego na semestr zimowy.

 

 

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

  • Studenci, którzy realizują ścieżkę językową hindi, mogą zaliczyć jako drugi język indyjski Język tamilski lub zajęcia z Interpretacji tekstów sanskryckich w wymiarze 120 godzin (12 pkt. ECTS).
  • Sanskrytolodzy mogą zaliczyć jako drugi język indyjski Język tamilski w wymiarze 120 godzin (12 pkt. ECTS) lub Praktyczną naukę hindi-urdu w wymiarze 240 godzin (12 pkt. ECTS).