Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwaja 3 lata (6 semestrów). Obejmują praktyczne i teoretyczne zagadnienia języków i literatur Półwyspu Indyjskiego w zakresie hindi i sanskrytu, a także zagadnienia historii, procesów cywilizacyjnych i kulturotwórczych, tradycji religijnych i sztuk Indii w makroregionalnym kontekście Azji Południowej.

Na program studiów składają się:

  • 1) Kursy specjalistyczne (oznaczone w systemie USOS kodem L-IND),
  • 2) Kursy ogólne (oznaczone kodem L-OR),
  • 3) Wykłady monograficzne i inne kursy do wyboru (oznaczone kodem MON).

 

 

Po zaliczeniu przedmiotów wymaganych programem studiów, zgromadzeniu 180 punktów ECTS, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent uzyskuje tytuł licencjata filologii orientalnej - indologii. Uzupełnieniem studiów licencjackich są 2-letnie studia magisterskie.

Programy studiów

Pliki do pobrania
pdf
Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2023/24
pdf
Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/22
pdf
Filologia orientalna - indologia, studia I stopnia: efekty uczenia się