Program studiów I stopnia

Filologia orientalna - indologia: studia stacjonarne I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwaja 3 lata (6 semestrów). Obejmują praktyczne i teoretyczne zagadnienia języków i literatur Półwyspu Indyjskiego w zakresie hindi i sanskrytu, a także zagadnienia historii, procesów cywilizacyjnych i kulturotwórczych, tradycji religijnych i sztuk Indii w makroregionalnym kontekście Azji Południowej.

Na program studiów składają się:

  1. Kursy specjalistyczne (oznaczone w systemie USOS kodem L-IND),
  2. Kursy ogólne (oznaczone kodem L-OR),
  3. Wykłady monograficzne i inne kursy do wyboru (oznaczone kodem MON).

 

Po zaliczeniu przedmiotów wymaganych programem studiów, zgromadzeniu 180 punktów ECTS, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent uzyskuje tytuł licencjata filologii orientalnej-indologii. Uzupełnieniem studiów licencjackich są 2-letnie studia magisterskie.

 

Program studiow obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

  • W roku akademickim 2019/2020 kurs Historia regionu - Najnowsza historia Indii i Azji Południowej (II rok LIC) został przeniesiony z semestru letniego na semestr zimowy.

 

 

Program studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

  • W roku akademickim 2019/2020 kurs Wstęp do studiów orientalistycznych - Wstęp do indologii i studiów południowoazjatyckich (I rok LIC) został przeniesiony z semestru zimowego na semestr letni.