Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej  IO UJ uczestniczy w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

Studentom z innych uczelni oferujemy cztery miejsca na studiach licencjackich i cztery na studiach magisterskich. Zapraszamy!

 

Program Most umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z polskich uczelni partnerskich. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą ubiegać się:

– studenci po ukończeniu drugiego semestru na studiach I stopnia,

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl.

Rekrutacja

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Akademiki

Studenci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w domu studenckim jest złożenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów w Dziale Nauczania UJ. Szczegóły na stronie programu.

Koordynator Programu MOST w Instytucie Orientalistyki

dr Anna Nitecka

e-mail: anna.nitecka(na)uj.edu.pl

Dyżury:  p. 205, Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9; termin: tutaj