Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Indologów

Koło Naukowe Indologów UJ zostało utworzone w 2008 roku przy Instytucie Orientalistyki w miejsce Koła Naukowego Sanskrytologów UJ, działającego w latach 2004-2007. Koło skupia studentów indologii zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o językach i kulturze Azji Południowej.

Uczestnictwo w kole naukowym daje możliwość rozwijania zainteresowań, rozbudza ciekawość badawczą, zachęca do pracy naukowej. Członkowie Koła Naukowego Indologów UJ wygłaszali referaty na studenckich konferencjach naukowych, a także sami je organizowali.

Działalność w kole naukowym pozwala sprawdzić się w pracy organizacyjnej, odkryć ukryte talenty. Daje również możliwość nawiązania kontaktów i zdobycia przydatnego na rynku pracy doświadczenia.

Koło Naukowe Indologów UJ organizuje spotkania z ludźmi nauki, dziennikarzami, tłumaczami, podróżnikami i dyplomatami. Spotkania prowokują do dyskusji i zachęcają do własnych poszukiwań, niejednokrotnie były też impulsem do podejmowania nowych projektów i organizacji kolejnych wydarzeń. Z inicjatywy Koła regularnie odbywają się projekcje głośnych indyjskich filmów, poprzedzone  wykładem zaproszonego gościa.

Jedną z najciekawszych inicjatyw Koła są Dni Indyjskie, tradycyjnie organizowane wiosną, często we współpracy z innymi kołami naukowymi UJ. Celem wydarzenia, które doczekało się już sześciu edycji, jest popularyzowanie wiedzy naukowej o Indiach i innych krajach regionu Azji Południowej. W ramach Dni Indyjskim odbywały się studencko-doktoranckie konferencje naukowe, na których wyniki swoich badań prezentowali studenci i doktoranci z różnych ośrodków akademickich, w tym członkowie Koła Naukowego Indologów UJ, a także zaproszeni eksperci. O sukcesie Dni Indyjskich zadecydował ich interdyscyplinarny charakter: uczestnicy konferencji przedstawiali związane z Indiami zagadnienia z różnych perspektyw badawczych, od filologii przez historię sztuki, religioznawstwo, filozofię po nauki polityczne, prawo i zarządzanie. Miłośników Indii gromadziły liczne wydarzenia towarzyszące: pokazy bharatanatjam, wystawy zdjęć, wieczory autorskie, projekcje filmowe, slajdowiska, warsztaty tańca, zajęcia jogi i wiele innych. W roku 2021 Dni Indyjskie odbyły się po raz dziesiąty  w dn. 24 maja - 2 czerwca (po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną).

Członkowie Koła współpracowali z Kołem Naukowym Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ przy organizacji konferencji Współczesne oblicze Pakistanu, która odbyła się w Krakowie 10 stycznia 2011 roku i zorganizowana została w ramach cyklu konferencji i publikacji Współczesne oblicze świata.

Koło Naukowe Indologów UJ regularnie współorganizuje obozy naukowe, których celem jest nie tylko pogłębienie wiedzy indologicznej i doskonalenie umiejętności językowych, lecz również integracja środowiska akademickiego. W organizowanych przez nas obozach często uczestniczą pracownicy i studenci z innych ośrodków indologicznych w Polsce. Na obozie naukowym w Rabce w grudniu 2010 roku spotkali się pracownicy i studenci indologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, by wspólnie pracować nad przekładami wierszy Harivansha Raia Bachchana. Tuż po zakończeniu projektu, w kwietniu 2011 roku w Collegium Novum UJ odbyło się spotkanie z synem poety, legendą indyjskiego kina - Amitabhem Bachchanem, który gościł w Krakowie w ramach festiwalu Off Plus Camera. W spotkaniu uczestniczyły władze uczelni oraz studenci i pracownicy z trzech zaangażowanych ośrodków. Sławny aktor przekazał Zakładowi Języków i Kultur Indii i Azji Południowej portret ojca-poety, który można dziś obejrzeć w jednej z sal wykładowych. Spotkanie było też okazją do rozmowy z aktorem, zrobienia sobie z nim zdjęcia i uzyskania autografu (galeria tutaj). 12 kwietnia 2011 w krakowskim Teatrze Stu odbył się wieczór poetycki, podczas którego Amitabh Bachchan recytował wiersze Harivansha Raia Bachchana. Przygotowane przez studentów przekłady były wyświetlane na ekranie. Wizyta Amitabha Bachchana w Krakowie stała się okazją do promowania Indii i ich bogatej kultury. Przygotowane wówczas tłumaczenia ukazały się drukiem w 2013 roku w tomie Baććanalia pod redakcją dr Moniki Browarczyk.

Koło Naukowe Indologów UJ aktywnie uczestniczyło w organizacji Nocy Języków w Krakowie, wydarzenia zainicjowanego przez p. Marię Majerczak, opiekuna Koła Naukowego Esperantystów UJ oraz Dnia Języków Orientalnych, organizowanego przez Instytut Orientalistyki UJ. Podczas  dotychczasowych edycji wydarzeń, prezentujących różnorodność języków świata i zachęcających do ich studiowania studenci i doktoranci Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej prowadzili otwarte dla wszystkich zainteresowanych lekcje hindi, urdu, tamilskiego, sanskrytu, tybetańskiego i indonezyjskiego. Ponadto stali współpracownicy i przyjaciele krakowskiej indologii uczyli telugu, marathi i bengalskiego. Nasze zajęcia językowe cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników obu wydarzeń i dawały niewątpliwie możliwość sprawdzenia się w roli nauczyciela.

Członkowie Koła uczestniczą w Dniu Otwartym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Festiwalu Nauki, na których w atrakcyjny i kreatywny sposób prezentują ofertę Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej.

Przynależność do Koła Naukowego Indologów UJ daje możliwość realizacji własnych projektów. Studenci indologii dwukrotnie zorganizowali wyprawy badawcze do Indii (Szlakiem Gandhiego, Ladakh 2010).

 

Koło zaprasza studentów I roku!

Zarząd Koła Naukowego Indologów

Przewodnicząca: Natalia Migas

Zastępca: Natalie Jagło

Sekretarz: Zuzanna Szymczyk

E-mail: kninduj(na)gmail.com