Harmonogramy

Semestr letni 2020/2021

 

Zajęcia odbywają się w Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 9.

Szkolenie BHK

Studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia mają obowiązek zrealizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia. Nie dotyczy to osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) w roku 2019/2020

Studenci Wydziału Filologicznego powinni odbyć szkolenie i przystąpić do zaliczenia w okresie: 10.11. – 30.11.2020 roku.