Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie BHK

Studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia mają obowiązek zrealizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia. Nie dotyczy to osób, które w ramach dotychczasowego kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły już szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) od roku 2019/2020.

Studenci Wydziału Filologicznego powinni odbyć szkolenie i przystąpić do zaliczenia w okresie: 08.–28.11.2022 roku.