Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej Instytutu Orientalistyki UJ obejmuje:

  • studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku filologia orientalna - indologia
  • studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku filologia orientalna - indologia

Informacje dla kandydatów

Indologia jest najstarszym z kierunków w Instytucie Orientalistyki UJ – pierwsze wykłady gramatyki sanskrytu prowadzono już w latach 1860-62. Imponującą historię Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej tworzą niezwykłe osobistości indologii polskiej i światowej, m. in. Andrzej Gawroński, autor pierwszego w Polsce, a używanego po dziś dzień, podręcznika do nauki sanskrytu, Helena Willman­-Grabowska, która przejmując w 1927 roku kierownictwo w Zakładzie Sanskrytu poszerzyła jego ofertę dydaktyczną o tybetański, pali i języki drawidyjskie, czy Tadeusz Pobożniak, który w latach 70. XX w. wprowadził kurs języka hindi.

Z uwagi na fascynującą kulturę i rozwijajacą się gospodarkę Indie wraz z krajami ościennymi coraz cześciej przykuwają uwagę całego świata, w tym Polski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i potencjalnych kandydatów, proponowana przez nas obecnie oferta dydaktyczna wykracza zarówno poza polityczne granice dzisiejszych Indii, jak i granice klasycznej filologii. Stawiając sobie za cel najwyższe standardy ministerialne, nasza wysoko wykwalifikowana i ciesząca się uznaniem na świecie kadra kształci specjalistów w dziedzinie kultur i języków nie tylko Indii, ale także krajów zaliczanych do obszaru Azji Południowej (Pakistan, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka), które wyrosły z tradycji sanskryckiej, a ich mieszkańcy komunikują się w nauczanych w Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Południowej językach. Nasza kadra współpracuje także z wieloma naukowymi ośrodkami na świecie i zaangażowana jest w międzynarodowe projekty badawcze. Swoje badania prowadzi w ramach prestiżowych stypendiów zagranicznych oraz grantów badawczych NCN.  Wydaje także rozpoznawalne na świecie czasopismo Cracow Indological Studies.

Wychodzimy z założenia, że podstawowym kluczem do wieloaspektowego poznania cywilizacji indyjskiej i jej współczesnych realiów jest język, choć nie jest on naszym ostatecznym celem. To znajomość języka pozwala najpierw wejrzeć w historyczne i kulturowe procesy, które kształtowały dany obszar, a następnie obiektywnie i bez uprzedzeń ocenić wzajemne powiązania i spory rzutujące na jego sytuację współczesną. W związku z tym, oprócz zajęć dotyczących tradycji sanskryckiej i dość popularnych już w Polsce języków Indii Północnych, tj. hindi i urdu, które absolutnie nie wystarczają ani w celach komunikacyjnych, ani nie mogą dać pełnego wyobrażenia nie tylko na temat Azji Południowej, ale i samych Indii, oferujemy także kursy dotyczące równie istotnego pod względem cywilizacyjnym, gospodarczym i politycznym obszaru kultury drawidyjskiej – w tym przypadku jako medium proponujemy język tamilski. W przypadku zainteresowania jesteśmy gotowi wzbogacić ofertę o język bengalski i palijski.

W celu wykształcenia wszechstronnych ekspertów od spraw Indii i Azji Południowej, oprócz szerokiej gamy zajęć językowych, podczas których kładziemy nacisk zarówno na komunikację, jak i umiejętności przekładowe (lektoraty prowadzone przez native speakerów,  zajęcia dotyczące języka mediów, języka kina, lektury i przekładu tekstów literackich i specjalistycznych), oferujemy całe spectrum kursów dających pełen obraz cywilizacji indyjskiej: kultury i sztuki; filozofii, historii; geografii z etnografią; literatur: wedyjskiej, sanskryckiej, hindi, drawidyjskiej, urdu, anglo-indyjskiej; hinduizmu; islamu; różnorodnych form performatywnych; współczesnych zagadnień społecznych.

Świadomi faktu, że zrozumienie mechanizmów i zjawisk zachodzacych w Indiach współczesnych jest niemożliwie bez znajomości ich kultury klasycznej, proponujemy efektywną i rozwijającą metodę polegającą na łączeniu nauki  dwóch języków indyjskich. Na studiach I stopnia koncentrujemy się na obszarach językowych hindi i sanskrytu. Na studiach II stopnia proponujemy wybór języka wiodącego (hindi lub sanskryt) i uzupełniającego (odpowiednio: sanskryt, tamilski lub urdu bądź: hindi, tamilski lub urdu). Nie zapominamy także o obecnym w całej Azji Południowej i ważnym dla rozsianej po całym świecie diaspory indyjskiej języku angielskim – oprócz 7 semestrów lektoratu (4 semestry na stopniu I, 3 semestry na stopniu II) proponujemy kursy dotyczące kultury anglo-indyjskiej.

Możliwość rozwijania zainteresowań oraz szlifowania już nabytych umiejętności studenci zyskują zarówno w kraju, jak i zagranicą  Naszą tradycją jest coroczny wyjazd na obóz naukowy w Rabce (także przy współudziale studentów i kadry z innych ośrodków indologicznych w Polsce); stałym punktem naszego kalendarza są również organizowane przez działajace przy Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Południowej studenckie Koło Naukowe Indologów UJ Dni Indyjskie w Krakowie.  W 2013 roku zainicjowaliśmy publikowanie przekładów autorstwa studentów. Regularnie organizujemy spotkania ze znamienitymi postaciami ze świata nauki i kultury: gościliśmy nie tylko wybitnych badaczy z obszaru szeroko pojętej indologii (Giuliano Boccali, Johannes Bronkhorst, Gerhard Oberhammer, Alexis Sanderson, Raffaele Torella) i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, ale także cenionych indyjskich wydawców (Urvashi Butalia, Zubaan Books), pisarzy (Suketu Mehta) czy legendarnych aktorów (Amitabh Bachchan).

Studentom oferujemy możliwość wyjazdów stypendialnych do czołowych ośrodków indyjskich (w ramach programu ICCR i ECAF) oraz europejskich (w ramach programu Erasmus: m.in. Austria, Czechy, Niemcy, Norwegia, Włochy). Blisko współpracujemy z Indyjsko-Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury (IPCC).

Za zadanie stawiamy sobie przede wszystkim kształcenie ekspertów zajmujących się indyjskim obszarem kulturowym, którzy dzięki nabytym kwalifikacjom i umiejętnościom, głównie językowym, ale także z zakresu szeroko pojętej wiedzy o kulturach i realiach Indii oraz krajów ościennych, mają możliwość podjęcia pracy w służbach dyplomatycznych, mundurowych, placówkach kulturalnych i naukowo-badawczych, mediach, wydawnictwach, biznesie, handlu, turystyce. Spośród naszych absolwentów rekrutowani są doradcy i analitycy sytuacji politycznej w krajach Azji Południowej (Indie, Pakistan), tłumacze z hindi i urdu współpracujący z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi (Indie, Pakistan), pracownicy zajmujacy się kwestiami uchodźców i bezpieczeństwa narodowego (Indie, Pakistan), nauczyciele języków indyjskich w Polsce, a nawet języka polskiego w Indiach, instruktorzy jogi i tańca.

Elektroniczna Rekrutacja Kandydatów

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem serwisu IRK:

     Limit miejsc: 40

     Limit miejsc: 16