Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla kandydatów

Zawsze podnosiłam, że Indie uzyskują miejsce w rzędzie potęg politycznych, a w niedalekiej przyszłości i ekonomicznych potęg świata.

 Helena Willman-Grabowska

 

Ogromny obszar geograficzny złożony z różnych krajów i regionów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, na które historycznie wpływała kultura indyjska, zawsze fascynował i przyciągał uwagę świata. Polska nie była wyjątkiem. Dlatego w Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Południowej w Instytucie Orientalistyki UJ proponujemy studia, które wykraczają poza polityczne granice dzisiejszych Indii. Jesteśmy również przekonani, że oferowane przez nas solidne wykształcenie filologiczne umożliwia naszym studentom zdobycie najlepszej i najbardziej rzetelnej wiedzy o tradycjach kulturowych i cywilizacjach całego regionu Azji Południowej.

Oferta dydaktyczna Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej Instytutu Orientalistyki UJ obejmuje:

studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku filologia orientalna - indologia

studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku filologia orientalna - indologia

Co to jest indologia?

Indologia to nauka rozumienia Indii oraz Azji Południowej – języków, tradycji literackich i religijnych, historii, sztuki, kultury i wiele więcej. Studiując indologię w Instytucie Orientalistyki UJ, nauczysz się indyjskich języków, które są kluczem do poznania indyjskiej kultury i cywilizacji. Zdobędziesz szeroką wiedzę na temat Indii współczesnych, ale dowiesz się także, dlaczego poznanie sanskrytu i wed zmieniło Europę. Odkryjesz cud, jakim były i są Indie.

Kto może studiować indologię?

Zapraszamy wszystkich, którzy kochają języki, są ciekawi świata w całej jego niezwykłej różnorodności kulturowej i cywilizacyjnej oraz mają w sobie żyłkę odkrywcy. Jeśli interesują Cię starożytne cywilizacje, światowa literatura, filmy Bollywood, sztuka, muzyka, taniec Indii, joga, jeśli interesujesz się współczesną Azją Południową – te studia są dla Ciebie!

Czego można się nauczyć na indologii?

Studiując indologię opanujesz kilka języków indyjskich (hindi, urdu, tamilski, sanskryt) oraz zdobędziesz specjalistyczną wiedzę o Indiach dawnych i współczesnych. Będą to tak zwane kompetencje twarde, których posiadanie potwierdzi dyplom filologa.

Podczas stypendium w Indiach, poza doszlifowaniem języka, nauczysz się też tego, jak targować ceny na bazarze, jak pokonać indyjską biurokrację, jak zachować życie przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy – zdobędziesz zatem nieocenioną sumę kompetencji miękkich: komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres.

Co nas wyróżnia?

Nasz dyplom filologa jest dla pracodawcy gwarancją znajomości języka oraz – co równie ważne – nabytych na naszych studiach umiejętności komunikacji międzykulturowej.

Zdobycie takich kompetencji gwarantuje nasza świetnie przygotowana i wykształcona kadra, składająca się z uznanych w kraju i za granicą specjalistów. Lektoraty prowadzą u nas native speakerzy, odwiedzają nas goście zagraniczni. Współpracujemy z uniwersytetami w kraju i za granicą. Jeśli zostaniesz naszym studentem, wyjedziesz na obóz naukowy do Rabki lub Zakopanego, będziesz też miał szansę wyjazdu na stypendium Erasmus+ do wielu europejskich krajów. Rokrocznie oferujemy stypendia do Indii.

Indologia w Krakowie

Indologia jest jedną z najdłużej istniejących i najlepiej ugruntowanych dyscyplin orientalistyki wykładanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze wykłady z gramatyki sanskryckiej prowadzono w latach 1860-62. Historię indologii krakowskiej (obecnie Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej) tworzą niezwykłe osobistości indologii polskiej i światowej, wśród których wymienić należy Helenę Willman-Grabowską (1870-1957), Andrzeja Gawrońskiego (1885-1927) i Tadeusza Pobożniaka (1910-1990).

Helena Willman-Grabowska, pierwsza kobieta w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego z tytułem profesora zwyczajnego (1937), wcześniej wykładowca na paryskiej Sorbonie, rozpoczęła wykładać w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1927, po powrocie do Polski z Francji. W 1928 Willman-Grabowska została powołana na katedrę filologii sanskryckiej i indyjskiej. Była nie tylko znakomitym badaczem i nauczycielem, ale także dobrym menedżerem. Nie szczędziła własnego czasu i pieniędzy na stworzenie najlepszego ośrodka studiów indyjskich na UJ. Założyła bibliotekę indologiczną i poszerzyła studia sanskryckie o wykłady o kulturowych, ekonomicznych i społecznych zagadnieniach dotyczących Indii, wprowadziła do programu nauczania historię buddyzmu, język pali oraz współczesne języki indyjskie, w tym te należące do rodziny drawidyjskiej.

Wybitny językoznawca, znający ponad 100 języków, Andrzej Gawroński rozpoczął wykłady indologiczne na UJ w 1913 r. W 1916 r. został profesorem filologii sanskryckiej. Gawroński jest autorem pierwszego podręcznika do sanskrytu w języku polskim, nadal używanego w Polsce.

Tadeusz Pobożniak, również językoznawca, wprowadził w latach 70. kurs języka hindi.

Kadra

Nasza wysoko wykwalifikowana i ciesząca się uznaniem na świecie kadra kształci specjalistów w dziedzinie kultur i języków nie tylko Indii, ale także krajów zaliczanych do obszaru Azji Południowej (Pakistan, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka), które wyrosły z tradycji sanskryckiej, a ich mieszkańcy komunikują się w nauczanych w Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Południowej językach. Nasza kadra współpracuje także z wieloma naukowymi ośrodkami na świecie i zaangażowana jest w międzynarodowe projekty badawcze. Swoje badania prowadzi w ramach prestiżowych stypendiów zagranicznych oraz grantów badawczych NCN.

Cracow Indological Studies

Wydajemy rozpoznawalne na świecie czasopismo Cracow Indological Studies.

Klucze do Indii

Podstawowym kluczem do wieloaspektowego poznania cywilizacji indyjskiej i jej współczesnych realiów jest język. Dlatego oferujemy solidną znajomość różnych języków indyjskich, choć nie jest to nasz jedyny cel. Jesteśmy przekonani, że język jest podstawowym i niezbędnym narzędziem bezpośredniego wglądu w procesy historyczne i kulturowe, które kształtują region. Znajomość języków południowoazjatyckich pozwoli Ci obiektywnie i bez uprzedzeń ocenić współczesną sytuację w regionie, lepiej zrozumieć zawiłości uwarunkowań politycznych, gospodarczych, kulturowych i historycznych regionu oraz wzajemne relacje i spory, które wpływają na jego współczesną sytuację.

Zajęcia przekazujące wiedzę na temat klasycznego języka i obszaru kulturowego sanskrytu oraz ze współczesnych tradycji językowych, literackich i kulturowych Indii Północnych, czyli języków hindi i urdu, choć niezbędne, nie są ani wystarczające do celów komunikacyjnych, ani nie dają pełnego obrazu nie tylko Azji Południowej, ale także samych Indii. Dlatego oferujemy również kursy dotyczące równie ważnego cywilizacyjnie, gospodarczo i politycznie regionu kultury drawidyjskiej indyjskiego południa– w tym przypadku jako medium językowe proponujemy język tamilski.

Tok studiów

W celu wykształcenia wszechstronnych ekspertów od spraw Indii i Azji Południowej, oprócz szerokiej gamy zajęć językowych, podczas których kładziemy nacisk zarówno na komunikację, jak i umiejętności przekładowe (lektoraty prowadzone przez native speakerów, zajęcia dotyczące języka mediów, języka kina, lektury i przekładu tekstów literackich i specjalistycznych), oferujemy całe spectrum kursów dających pełen obraz cywilizacji indyjskiej. Prowadzimy zajęcia z zakresu sztuki i kultury, filozofii i historii, a także geografii z elementami etnografii indyjskiego subkontynentu Zapewniamy rzetelną wiedzę na temat różnych indyjskich tradycji literackich: wedyjskiej, sanskrytu, hindi, urdu, a także tradycji literackich Indii Południowych oraz współczesnej literatury indyjskiej w języku angielskim. Prowadzimy kursy na temat różnych tradycji religijnych i filozoficznych Indii i Azji Południowej: hinduizmu, dżinizmu, buddyzmu i islamu. Prowadzimy kursy wprowadzające do różnych form performatywnych sztuk indyjskich i południowoazjatyckich. Prowadzimy wykłady dotyczące współczesnych problemów społecznych, kulturowych i politycznych Indii i Azji Południowej.

Teraźniejszy czas przeszły Indii i Azji Południowej

Zrozumienie mechanizmów i zjawisk zachodzących w Indiach współczesnych i całym regionie Azji Południowej jest niemożliwie bez znajomości ich kultury klasycznej.

Dlatego proponujemy efektywną i rozwijającą metodę polegającą na łączeniu nauki dwóch języków indyjskich. Na studiach I stopnia koncentrujemy się na obszarach językowych hindi i sanskrytu. Na studiach II stopnia proponujemy wybór języka wiodącego (hindi-urdu lub sanskryt) i uzupełniającego (odpowiednio: sanskryt lub tamilski bądź: hindi-urdu lub tamilski).

Nie zapominamy także o języku angielskim, lingua franca całej Azji Południowej, ważnym również dla diaspory południowoazjatyckiej - oprócz 7 semestrów lektoratu (4 semestry na stopniu I, 3 semestry na stopniu II), oferujemy kursy literatury indyjskiej w języku angielskim oraz wiedzę o wspólnym, anglo-indyjskim dziedzictwie kulturowym.

Studia w Polsce i zagranicą

Możliwość rozwijania zainteresowań oraz szlifowania już nabytych umiejętności studenci zyskują zarówno w kraju, jak i zagranicą  Naszą tradycją jest coroczny wyjazd na obóz naukowy w Rabce lub Zakopanem (także przy współudziale studentów i kadry z innych ośrodków indologicznych w Polsce). Stałym punktem naszego kalendarza są również organizowane przez działające przy Zakładzie Języków i Kultur Indii i Azji Południowej studenckie Koło Naukowe Indologów UJ Dni Indyjskie w Krakowie. W 2013 roku zainicjowaliśmy publikowanie przekładów autorstwa studentów. Regularnie organizujemy spotkania ze znamienitymi postaciami ze świata nauki i kultury: gościliśmy nie tylko wybitnych badaczy z obszaru szeroko pojętej indologii (Giuliano Boccali, Johannes Bronkhorst, Gerhard Oberhammer, Alexis Sanderson, Raffaele Torella) i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, ale także cenionych indyjskich wydawców (Urvashi Butalia, Zubaan Books), pisarzy (Suketu Mehta) czy legendarnych aktorów (Amitabh Bachchan).

Studentom oferujemy możliwość wyjazdów stypendialnych do czołowych ośrodków indyjskich (w ramach programu ICCR i ECAF) oraz europejskich (w ramach programu Erasmus: m.in. Austria, Czechy, Niemcy, Norwegia, Włochy). Blisko współpracujemy z Indyjsko-Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury (IPCC).

Kariera zawodowa indologa

Za zadanie stawiamy sobie przede wszystkim kształcenie ekspertów zajmujących się indyjskim obszarem kulturowym, którzy dzięki nabytym kwalifikacjom i umiejętnościom, głównie językowym, ale także z zakresu szeroko pojętej wiedzy o kulturach i realiach Indii oraz krajów ościennych, mają możliwość podjęcia pracy w służbach dyplomatycznych, mundurowych, placówkach kulturalnych i naukowo-badawczych, mediach, wydawnictwach, biznesie, handlu, turystyce. Spośród naszych absolwentów rekrutowani są doradcy i analitycy sytuacji politycznej w krajach Azji Południowej (Indie, Pakistan), tłumacze z hindi i urdu współpracujący z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi (Indie, Pakistan), pracownicy zajmujący się kwestiami uchodźców i bezpieczeństwa narodowego (Indie, Pakistan), nauczyciele języków indyjskich w Polsce, a nawet języka polskiego w Indiach, instruktorzy jogi i tańca.

Elektroniczna rekrutacja kandydatów

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem serwisu IRK:

     Limit miejsc: 28

     Limit miejsc: 16