Grant NCN "Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego"

Projekt badawczy Kulturowy ekosystem literackich tradycji południa Indii okresu przednowoczesnego finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO -2018/29/B/HS2/01182) i realizowany od stycznia 2019 przez 36 miesięcy na Wydziale Filologicznym w Instytucie Orientalistyki UJ.

Projekt dotyczy zjawisk zachodzących na obszarze Indii południowych, głównie w regionie historycznego, przednowoczesnego Tamilnadu, gdzie odnajdziemy wiele zróżnicowanych tradycji kulturowych, tkwiących głęboko w rzeczywistości lokalnej, ale także odwołujących się do zjawisk wspólnych kulturze całego subkontynentu indyjskiego.
 

Celem zespołu badawczego jest kontekstualizacja elementów kultury regionu, które pojawiają się w tekstach tamże powstających i prezentujących różne aspekty już często przekształconych tradycji lokalnych.

 

Skład zespołu realizującego grant:

prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (kierownik grantu);

dr Ewa Dębicka-Borek (UJ);

dr R. Sathyanarayana Sarma (École francaise d’Extrême Orient [EFEO], Pondicherry, India);

mgr Ilona Kędzia (UJ).

 

Link do strony Wydziału Filologicznego z informacją o grancie.


Śrirangamahatmya

 

O badaniach w Indiach:

Pattrika

Informacja o badaniach mgr Ilony Kędzi: Ekologia kulturowa