Doctoral students

PhD programme

Doktoraty w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z zasadami rekrutacji i ofertą kształcenia i realizacji projektów doktorskich w zakresie literaturoznawstwa/językoznawstwa w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.

Doktoranci Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej, zajmując najwyższe pozycje w rankingach konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, z sukcesem prowadzą badania (tekstowe i terenowe) z zakresu Indii klasycznych i współczesnych. 

Doktoranci Zakładu

mgr Olga Nowicka promotor: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
mgr Ilona Kędzia promotor: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
mgr Ariadna Matyszkiewicz promotor: prof. dr hab. Lidia Sudyka
mgr Adriana Simoncelli promotor: dr hab. Halina Marlewicz, prof. UJ
mgr Agnieszka Wójcik opiekun naukowy: prof. dr hab. Lidia Sudyka