Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje książkowe pracowników Zakładu

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2018

Stron: 163
Orientalia Polonica, 7

Fragment książki

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2015

ss. 232

Fragment książki

opracowanie: R. Czekalska, J. Krajcarz, A. Krasnowolska, A. Kuczkiewicz-Fraś, H. Marlewicz, E. Siemieniec-Gołaś, P. Siwiec, P. Turek

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2015

ss. 421

Fragment książki

red. Lidia Sudyka, Mariola Pigoniowa, Teresa Miążek

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2014

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2013

 

 

The study, Vijayanagara: A Forgotten Empire of Poetesses, is devoted to two works: the Madhurāvijaya of Gaṅgādevī and Varadāmbikāpariṇaya Campū by Tirumalāmbā.

The Madhurāvijaya, on which the present book concentrates, is a fourteenth-century epic poem (mahākāvya)  preserved in nine cantos and written by Gaṅgādevī, who belonged to the court of Kampana, the son of Bukka I (reigned: 1357 - 1377) of the Sangama Dynasty. This Sanskrit work, according to its title, "The Conquest of Madhurā", was written in order to celebrate Kampana's victory over the Madurai Sultanate. The assessment of its literary qualities is not the main objective of the present project. Historical epic poems depicted royal histories and they must have aspired to enter the domain of public political texts articulating kingly power. That is why it would be far more important to analyse and describe the historical context of the poems representing Vijayanagara culture. Comparison with other literary and inscriptional sources written at that time will help to achieve this aim.

It is hoped that the present study will bring to light some data concerning the culture of the Vijayangara Empire but most importantly depict the court poets and their patrons reflected in poems. However, as we are dealing with women's writing here it is expected that, despite the fact that Sanskrit classical literature (kāvya) was highly conventionalised, it would be possible to recognize the views and feelings of Vijayangara royal women and perhaps understand what their position was, in the literary marketplace included.

 

Książkę można kupić tutaj

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2013

Książkę można kupić tutaj

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2012

 

Książkę można kupić tutaj

IPCCI, Kraków, 2012

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011

 

 

Druga część Studiów nad pańćaratrą, nosząca podtytuł W poszukiwaniu tożsamości, jest kontynuacją wątków podjętych w pierwszej części zatytułowanej Studia nad pańćaratrą. Tradycja i współczesność, która była nowatorską w polskiej literaturze indologicznej oraz obszerną prezentacją pańćaratry – jednej z wczesnych indyjskich tradycji religijnych, dopiero od niedawna stanowiącej pole intensywnych badań indologicznych. Pańćaratra odgrywała ważną rolę w kształtowaniu się zjawiska nazywanego hinduizmem i do dziś wywiera znaczny wpływ na życie społeczności wyznawców tradycji hinduistycznych, szczególnie na południu Indii. Autorka zajmuje się kwestią podejmowanych przez przedstawicieli pańćaratry starań o zachowanie czy też uzyskanie statusu tradycji ortodoksyjnej i w pełni autorytatywnej. Przedstawia ważniejsze punkty dyskusji dotyczącej znaczenia pańćaratry, a także prezentuje kilka zagadnień związanych z jej szczególnymi ideami i praktykami, które, stanowiąc o jej wyjątkowości i tożsamości, wpływały na popularność i zdolność przetrwania tej tradycji przez wiele stuleci. Także w tej części znajdzie czytelnik liczne, a zarazem pierwsze polskie przekłady fragmentów tekstów tradycji oraz autorski materiał fotograficzny zebrany podczas badań terenowych w Indiach.

Książkę można kupić tutaj

red. Lidia Sudyka

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011

 

 

The multifarious relations between the sound and the word were a subject of concern for Indian authors starting from the Vedic period. It was the Samaveda and its creators that noticed the emotional value of the sound and the impact of euphonic combinations on the audience. The interactions of music and text are clearly visible in theatrical traditions although there are also some other meeting points of literature and Indian arts.

Diversity and interdisciplinary breadth were the chief criteria while collecting the articles for the present volume.

Książkę można kupić tutaj

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009

 

 

Pierwsza w polskiej literaturze indologicznej obszerna prezentacja pańćaratry, jednej z wczesnych indyjskich tradycji religijnych. Pańćaratra, klasyfikowana jako wczesna wisznuicka tradycja tantryczna, stanowi dopiero od niedawna pole intensywnych badań indologicznych. Zasługuje jednak na znacznie większą uwagę zarówno ze względu na rolę w kształtowaniu się zjawiska określanego hinduizmem, jak i realny i trwający do dziś wpływ na życie społeczności wyznawców tradycji hinduistycznych, szczególnie na południu Indii.

Autorka, wychodząc od przedstawienia tradycji pańćaratry i jej literatury na tle innych tradycji tantrycznych, poprzez uwagi dotyczące egzegezy tekstów religijnych przechodzi do wyników badań terenowych prowadzonych wśród przedstawicieli tradycji na południu Indii. Dalsza część książki dotyczy kluczowej dla tradycji tantrycznych ceremonii inicjacji. Autorka przedstawia pierwszy polski przekład większej partii tekstu pańćaratry - rozdziału dotyczącego inicjacji, pochodzącego z jednego z kanonicznych tekstów pańćaratry, Jayakhyāsaṃhitā, umożliwiając czytelnikowi konfrontację z oryginalnym tekstem tradycji.

Łącząc badania nad tekstami źródłowymi z badaniami nad współczesnym stanem tradycji, autorka wpisuje się w istotny nurt indologii, umieszczający klasyczne badania filologiczne w szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie. Książkę uzupełnia autorski materiał fotograficzny zebrany podczas badań terenowych w Indiach.

Książkę można kupić tutaj

Publications of The De Nobili Research Library, vol. XXXV, Vienna, 2010

 

 

A Commentator in Service of the Empire seeks to investigate an intricate web of relationships between knowledge and power, and empire and book history in the fourteenth-century South Indian state of Vijayanagara. It concerns the border area of the crossroads of disciplines inasmuch as it addresses problems of intellectual and political history as well as cultural and textual studies while attempting to demonstrate the complex world of ideas and practices in the making of an empire to come.

The ambitions of the first rulers of the rising Vijayanagara empire, the issue of the religious authority of the charismatic pontiffs of the monastery of Śṛṅgeri and the scholarly ideas of Sāyaṇa, a rare polymath, are presented as intertwined in the unprecedented project of a commentary on the whole of the scriptural Veda. The book demonstrates how the enterprise of commenting on the whole of the Veda assumed an active role in the making of the empire and its ideological image.

The book proposes a rethinking of the relationship between power and knowledge in the historical context through a close reading of Sāyaṇas introductions to his Vedic commentaries and attention to the historical context of the commentarial project while situating it in the reconstructed social practices of writing, editing, copying, circulating and using manuscripts in late medieval South India. The chapters are designed to reinforce the intention of the book, namely, to rethink the question of power, knowledge, writing and manuscript culture in relation to the inception of the empire of Vijayanagara in particular and to medieval Indian forms of political power in general.

Indyjsko-Polskie Stwowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Kraków, 2009

 

Indyjsko-Polskie Stwowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Kraków, 2009

Tłum. Halina Marlewicz

Wstęp i opracowanie: Halina Marlewicz

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008

Indyjsko-Polskie Stwowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Kraków, 2009

Red. Cezary Galewicz

Homini, Kraków, 2006

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2004

Tłum. Tadeusz Pobożniak

Opracowanie literackie i naukowe: Halina Marlewicz i Lidia Sudyka

Księgarnia Akademicka, Kraków, 2004

 

 

Profesor Tadeusz Pobożniak stworzył przekład Glinianego wózeczka w szczególnych okolicznościach: na przełomie lat 60. i 70. miała miejsce potężna rewolucja społeczna, która zakwestionowała wartości technokratycznej cywilizacji miejsko-przemysłowej Zachodu. Narodził się radykalny, młodzieżowy ruch hipisów kontestujących normy cywilizacji. Wraz z tą falą kontrkultury, świat opanowała największa we współczesnych czasach moda na Orient, w tym również i na Indie.

Publications of The De Nobili Research Library, ed. Gerhard Oberhammer and Utz Podzeit, vol. XXXI, Vienna, 2003
 

 

Książka jest efektem kilkuletnich badań autorki nad tekstami jednej z wczesnych religijnych tradycji Indii, jaką jest należąca do wisznuizmu pańćaratra i dotyczy jednego z jej autorytatywnych, sanskryckich tekstów, zatytułowanego Paramasaṃhitā. Poprzez rozważania nad konstrukcją tekstu i najważniejszymi ideami religijno-filozoficznymi książka wpisuje się w nurt badań nad dotychczas nieznanymi tekstami źródłowymi tradycji określanych jako tantryczne, a stanowiącymi obecnie jedno z ważnych pól badań indologii.

tłum. Cezary Galewicz i Halina Marlewicz

Wstępem opatrzyła Halina Marlewicz przy współpracy Cezarego Galewicza

Oficyna Literacka, Kraków, 1999

Księgarnia Akademicka, Kraków, 1998

Księgarnia Akademicka, Kraków, 1998

 

 

Oparta na rozprawie doktorskiej monografia dotyczy jednej z najważniejszych ceremonii z grupy indyjskich obrzędów przejścia - narodzin (jātakarman). Autorka, odnosząc się do tekstów sanskryckich rekonstruuje jej przebieg oraz analizuje ją w szerszym, kulturowym kontekście.

Tłum. Cezary Galewicz i Halina Marlewicz

Wybrał i wstępem opatrzył Cezary Galewicz przy współpracy Haliny Marlewicz

Oficyna Literacka, Kraków, 1996