Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cracow Indological Studies

Czasopismo Cracow Indological Studies (CIS) jest rocznikiem wydawanym przez Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej Instytutu Orientalistyki UJ, powołanym w 1995 przez pracowników Zakładu: Marzennę Czerniak-Drożdżowicz, Iwonę Milewską, Lidię Sudykę i Cezarego Galewicza dla publikowania napisanych przede wszystkim w języku angielskim, tematycznie zebranych artykułów z dziedziny indologii.

Opiekę merytoryczną nad czasopismem sprawuje Komitet Redakcyjny Cracow Indological Studies (składający się z: redaktora naczelnego, redaktora tematycznego danego tomu, redaktora językowego i członków redakcji) oraz Rada Naukowa CIS. Każdy tom posiada redaktora tematycznego, którego kandydaturę proponuje redaktor naczelny, a Rada Naukowa akceptuje. Redaktor tematyczny proponuje temat, wokół którego zebrane zostaną artykuły i który akceptowany jest przez Radę Naukową oraz otacza opieka merytoryczną powstający tom.

Publikowane artykuły adresowane są do specjalizujących się w różnych dziedzinach badań indologów, religioznawców, historyków, historyków sztuki, historyków literatury, antropologów kultury i osób zainteresowanych kulturą Indii.

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 70. Czasopismo jest również na włoskiej liście ANVUR. 

numer ISSN: 1732-0917

numer E-ISSN: 2449-8696

Bazy naukowe: Scopus, CEJSH, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, EBSCO, ICI Journals Master List, Google Scholars.

Redakcja

Redaktor naczelny: Lidia Sudyka (Instytut Orientalistyki UJ)

Redaktor językowy: Ramon Shindler (Instytut Filologii Angielskiej UJ)

Sekretarz redakcji: Anna Nitecka (Instytut Orientalistyki UJ)

 

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Instytut Orientalistyki UJ)

Ewa Dębicka-Borek (Instytut Orientalistyki UJ)

Tiziana Pontillo (Uniwersytet w Cagliari)

Stefania Cavaliere (Uniwersytet w Neapolu)

Rada Naukowa

Członkowie krajowi:

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Instytut Orientalistyki UJ)

Cezary Galewicz (Instytut Orientalistyki UJ)

Lidia Sudyka (Instytut Orientalistyki UJ)

 

Członkowie zagraniczni:

Imre Bangha (Uniwersytet w Oxfordzie)               

Johannes Bronkhorst (Uniwersytet w Lozannie)

Klaus Karttunen (Uniwersytet w Helsinkach)

Marion Rastelli (Austriacka Akademia Nauk w Wiedniu)

 

Recenzenci 2011-2016.pdf

Wytyczne dla autorów

Formularz dla recenzenta

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej Instytutu Orientalistyki UJ
Al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków
e-mail: cracow_indological_studies@uj.edu.pl
tel. +4812 634 13 55 w. 261
   
www.journals.akademicka.pl/cis

XXIII 2022. No 1. The Sense of Self in Early Modern South and Southeast India. Ed. by David Shulman and Lidia Sudyka: spis treści

XXIII 2021. No 2. History and Other Engagements with the Past in Modern South Asian Writing/s.Varia. Ed. by Piotr Borek and Monika Browarczyk: spis treści

XXIII 2021. No 1. History and Other Engagements with the Past in Modern South Asian Writing/s. Ed. by Piotr Borek and Monika Browarczyk: spis treści

XXII 2020. No 2. Worlds of Poetics: Implementation of Rhetorical Devices in Indian Literatures from the 10th Century to the Modern Age. Ed. by Hermina Cielas and David Pierdominici Leăo: spis treści

XXII 2020. No 1. Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature and Art. Part II. Ed. by Lidia Sudyka and Anna Nitecka: spis treści

XXI 2019. No 2. Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature and Art. Part I. Ed. by Lidia Sudyka and Anna Nitecka: spis treści

XXI 2019. No 1. The Volume Dedicated to Professor Gerhard Oberhammer on His 90th Birthday. Ed. by Marzenna Czerniak-Drożdżowicz and Ewa Dębicka-Borek: spis treści

XX 2018. No 2. Opening up Intimate Spaces: Women’s Writing and Autobiography in South Asia. Ed. by Monika Browarczyk and Lidia Sudyka: spis treści

XX 2018. No 1. . Theatrical and Ritual Boundaries in South Asia. Part III. Ed. by Elisa Ganser and Ewa Dębicka-Borek

XIX. 2017. No I & II. Theatrical and Ritual Boundaries in South Asia. Ed. by Elisa Ganser and Ewa Dębicka-Borek: spis treści nr I  i  spis treści nr II

XVIII. 2016 Cosmopolitalism and Regionalism in Indian Cultural Dynamics. Ed. by Cristina Bignami and Ewa Dębicka-Borek: spis treści

XVII. 2015 Crossing over "on the Birds' Wings": South Asian Literature in Local and Global Contexts. Ed. by Tatiana Dubyanskaya:  spis treści

XVI. 2014 Tantric Traditions in Theory and Practice. Ed. by Marzenna Czerniak-Drożdżowicz and Ewa Dębicka-Borek: spis treści

XV. 2013 History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part II. Śrāvya. Poetry & Prose. Ed. by Lidia Sudyka and Anna Nitecka: spis treści

XIV. 2012 History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part I. Dṛśya. Visual and Performing Arts. Ed. by Lidia Sudyka: spis treści

XIII. 2011 Text  Divisions  and Classification of  Knowledge  in Literary and  Epistemic Cultures of Pre-Modern India. Ed. by Cezary Galewicz: spis treści

XII. 2010 Love (Bhakti, Kāma, Sneha, Prema, Śṛṅgāra, cIšq…). In the Human Search for Fulfilment. Ed. by Halina Marlewicz: spis treści

XI. 2009 Islam on the Indian Subcontinent. Language, Literature, Culture and History. Ed. by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś: spis treści

X. 2008 Future of Indology, Ed. Iwona Milewska: spis treści

IX. 2007 Suprabhātam. Expressing and Experiencing Dawn Motifs in Indian Literature and Art. Ed. by Lidia Sudyka: spis treści

VIII. 2006 Tantra and Viśiṣṭādvaitavedānta. Ed. by Marzenna Czerniak-Drożdżowicz: spis treści

VII. 2005 Love and Nature in Kāvya Literature. Ed. by Lidia Sudyka: spis treści

VI. 2004 Literatura indyjska w przekładzie. Ed. by Renata Czekalska: spis treści

IV-V. 2003 Proceedings of the 2nd International Conference on Indian Studies. Ed. by Renata Czekalska and Halina Marlewicz: spis treści

III. 2001 Tadeusz Pobożniak (1910-1991). Selected Articles. Ed. by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś and Halina Marlewicz: spis treści

II. 2000 Kāvya. Theory and Practice. Ed. by Lidia Sudyka: spis treści

I. 1995 International Conference on Sanskrit and Related Studies September 23-26, 1993 (Proceedings). Ed. by Cezary Galewicz: spis treści