Odszedł Sławomir Cieślikowski (1926-2020)

Termin: 28.02.2020
 

Z głębokim żalem informujemy, że nie żyje Sławomir Cieślikowski (1926-2020), psycholog, literaturoznawca, historyk idei teoretycznoliterackich, indolog. W latach 1982 do 1994 prowadził w Instytucie Filologii Orientalnej zajęcia w zakresie staroindyjskiej teorii literatury. Sławomir Cieślikowski był Mistrzem, Nauczycielem, Dobrym Duchem i Przyjacielem wielu pokoleń krakowskich indologów. Zawsze imponował nam wszystkim swoją twórczą postawą humanistyczną, której szczególną cechą była dogłębna znajomość dziedzictwa kulturowego i literackiego zarówno Europy, jak i starożytnych Indii. Jego postawa życiowa, twórcza, etyczna i światopoglądowa nauczyła nas, że najważniejszą cechą Nauczyciela jest kształtowanie człowieka ku jak najpełniejszej i najlepszej realizacji celów ludzkiej wspólnoty – akademickiej, kulturowej, narodowej.

 

Pogrzeb Sławomira Cieślikowskiego odbędzie się w środę, 4 marca, o godz. 14.00, na łódzkim Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej.

 

 

Wywiad z p. Cieślikowskim

 

Data opublikowania: 28.02.2020
Osoba publikująca: Anna Nitecka