Stypendia w Suracie

Termin: 23.11.2019

Dział Współpracy Międynarodowej UJ ogłosił konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studia częściowe do uczelni partnerskich w krajach pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku akademickim 2020/2021.

W ramach tego konkursu studenci indologii mogą starać się o wyjazdy do AURO University w Suracie (Gudźarat).

Termin składania dokumentów: 13 grudnia 2019.
 
Data opublikowania: 23.11.2019
Osoba publikująca: Anna Nitecka